TIỀN CÁCH MẠNG CUBA.....

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

TIỀN CÁCH MẠNG CUBA.....

Post by nt » Mon 30 Nov, 2009 9:37 am

Nước Cuba có nhiều liện hệ với Vietnam: http://vi.wikipedia.org/wiki/Cuba
Image
Cho nên nhân dịp Chủ Tịcn CHXHCNVN thăm nước Cuba ngày 03-10-2009 có tuyên bố một câu thắm tình Đồng Chí anh em:

VN và Cuba như trời đất sinh ra, Một anh ở Đông, một anh ở Tây . CHÚNG TA CÙNG NHAU CANH GIỮ HÒA BÌNH THẾ GIỚI, Cuba thức thì Vietnam ngủ, Vietnam gác thì Cuba nghỉ....."

http://www.youtube.com/watch?v=IfKITS2QW9w
Vậy chúng ta xem Cuba canh giữ Hòa bình thế giới như thế nào qua bộ tiền Cách mạng Cuba sau:
1---Bộ tiền giấy:
Image
Image
Image
Image
Image
Image

---Bộ tiền kim loại:
ImageImageImage

ImageImage

Toàn Hình các vị Cách mạng lão thành và cách mạng đấu tranh..!!!! :D:D
HAPPY COLLECTING.. :D :-({|= =D>
Last edited by nt on Mon 06 Jun, 2011 11:07 pm, edited 1 time in total.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Mon 06 Jun, 2011 10:57 pm

Vietnam và Cuba cùng nhau canh giữ Hoà Bình Thế giới , rất là thân thiết , và gần guĩ, những gì cúa Việtnam cũng được người anh em thán phục và chia xẻ...:D
Năm 1968, Cuba có phát hành một vé số kỷ niệm người anh hùng của Việtnam: Nguyễn Văn Trỗi... :roll:


......................Image

:D =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest