SƯU TẦM TIỀN TRUNG QUỐC # 3: TIÊN QUAN KIM--CGU.

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

SƯU TẦM TIỀN TRUNG QUỐC # 3: TIÊN QUAN KIM--CGU.

Post by nt » Wed 25 Nov, 2009 11:58 am

Tiền QUAN KIM (CGU=Custom Gold Unit) là tiền Trung Quốc thời TRUNG HOA DÂN QUỐC, thường gọi tắt là tiền TƯỞNG GIỚi THẠCH. Tiền này được luân lưu tại Vietnam vào dịp Quân Đội Tưởng Giới Thạch được hội Quốc Liên (Tiền thân của UN ngày nay) chỉ định vào Việtnam phía Bắc, quân đội Anh vào phía Nam để giải giới quân đội Nhật , sau khi Nhật chịu đầu hàng trong Thế Chiến II vào năm 1945.
Những tờ tiền Quan Kim này đã theo chân quân đội Tưởng vào Viểt Nam, và nó được xử dụng trong vài năm cho đến khi tiền Đông Dương chính thức trở lại do Pháp bảo trợ. Theo sách sưu tầm thì chỉ có những tờ tiền từ 10 cents đến 100 Quan kim, loại giấy khổ lớn mới lưu dùng tại Việtnam.??? Đây là những tờ tiền Quan Kim series 1930, nhưng chỉ phát hành vào năm 1940...!!! Sau này vì lạm phát phi mã, nên xuất hiện thêm những tờ tiền Quan kim series 1947-1948.. Khổ nhỏ, nhưng có mệnh giá lớn từ 500 đến 250,000 Quan kim.....
Tiền Quan Kim có nhiều mầu khác nhau cho một mệnh giá, Tiền mặt trước hình Tôn Dật Tiên (Sun Yat Sen), Mật sau là Hình Ngân hàng Trung Ương--- Tiền do ABCN in cho đợt đầu . Đợt sau đó do nhà in nội địa W&S in.

1--- Tiền QUAN KIM SERIES 1930 do ngân hàng Thượng Hải phát hành từ 10 Cents tới 100 Yuans.
Image
Image
Image
Image
Image

2---Tiền Quan Kim series 1947-1948 từ 500 đến 250.000 Yuans. Khổ lớn, nhỏ ,mầu sắc thì lung tung..Đúng là thời kỳ đại lạm phát..
Image..Image
Image..Image
Image..Image
Image..Image
Image..Image
Image
Image
Image
Image

Xem Thêm:
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_D ... _Ti%C3%AAn
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_customs_gold_unit

HAPPY COLLECTING...

:D :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: SƯU TẦM TIỀN TRUNG QUỐC # 3: TIÊN QUAN KIM--CGU.

Post by nt » Sat 25 Apr, 2015 8:14 pm

He He. :lol: Mới đuổi được con cóc ra khỏi bài cũ...Tốn khá nhiều thời gian..
Mời các bạn xem tạm bài cũ , nhưng có đầy đủ hình cho đỡ nhàm chán, trong khi chờ đợi các thành viên khác cho ra tác phẩm mới.. thay vì là bài quảng cáo..:lol: =D>
:roll: =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest