NGUYÊN THỦ /DANH NhÂN MIÊN TRÊN TIỀN VÀ TEM........

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

NGUYÊN THỦ /DANH NhÂN MIÊN TRÊN TIỀN VÀ TEM........

Post by nt » Sat 21 Nov, 2009 2:17 pm

Nước Miên (Cambodia-Kampuchea) là nước láng giềng và có nhiều liên hệ mật thiết về Văn Hóa và Kinh Tế với Vietnam từ xưa cho tới nay...
Trong số những nguyên thủ của Miên thì độc đáo nhất là ông Norodom Sihanouk khi là Vua, là Quốc Trưởng là Thủ Tướng, là vị nguyên thủ đứng lâu nhất trên chính trường Cambodia. Mặc dầu nước này đã trải qua quá nhiều thay đổi trong xu hướng Chính Tri. Điều độc đáo là ngày nay nước Miên đang theo thể chế XHCN , nhưng lại có Vua làm biều tượng ..Một điều nghịch lý cho chủ thuyết XHCN là Bài Phong , Đả Thực ..!!!...???

1---Những tờ tiền mang hình Ông Hoàng Norodom Sihanouk: từ trườc cho tới ngày nay:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Norodom_Sihanouk

Image
ImageImage
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image.

2---Vua Norodom Sihanouk thoái vị để trở thành Thái Thượng Hoàng...Người con là Norodom Sihamoni lên kế vị vào ngày 28 tháng 10 năm 2004. Hình vua đã được in trên tem và tiền :
http://vi.wikipedia.org/wiki/Norodom_Sihamoni

Image
Image

3---Ngoài ra còn 2 nhân Vật nồi cộm của nước Miên cũng được đưa lên tiến và tem là:

3-1---Nhà thơ cách mạng lớn: Krom Ngoy-1865-1936:
Image

3-2---Ông Sơn Ngọc Minh--Bí thư Đảng 1920-1973:
ImageImage
Image
Image

HAPPY COLLECTING... :D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest