TIỀN CẮC XỨ LÀO..

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

TIỀN CẮC XỨ LÀO..

Post by nt » Sat 03 Oct, 2009 4:24 pm

Nước Lào từ thời Vương Quốc cho tới thời XHCN đã phát hành nhiều loại tiền cắc : Tiên tiêu dùng-Tiền Kỷ niệm, chất liệu thì bằng Vàng-Bạc và kin loại thông dụng đều có đủ cả.
Tại đây trình bầy một số tiền thông dụng.Các bạn sưu tầm bổ túc cho đủ bộ..:D.

1---Tiền cắc thời Vương quớc Lào, hồi mới độc lập 1952..........:

ImageImage
Image

2---Tiền cắc thời CHDCND Lào từ 1975,,...........:
ImageImageImage\
ImageImage
ImageImage
ImageImage

3---Tiền cắc thời CHDCND Lào loại tiền dành cho Kỷ niệm...............
ImageImage
ImageImage

HAPPY COLLECTING...
:D :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Fri 30 Oct, 2009 8:12 pm

Bổ túc thêm....

1---World cup Italy 1990---Kỷ niệm 2YK...Chất liệu: Bạc / Large size..:
Image.....Image

2---Olympic -Sydney 2000--Chất liệu: Nickel /Large size. :
Image

HAPPY COLLECTING.. :D :-({|= =D>

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Tiền cắc xứ Lào...

Post by duongdoh » Fri 06 Nov, 2009 2:03 pm

Em xin góp vui xu bạc kỷ niệm 100 năm ngày sinh hoàng thân Suphanuvong chủ tịch đầu tiên của nước CH DCND Lào
xu proof

Image

Image
Mệnh giá : 100,000 kip
Chấ lượng : bạc 925
Đường kính : 36.5 mm
Trọng lượng : 38.5 g
Số lượng đúc : 30,000 xu


Image

Image

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest