PHỤ NỮ LÀO TRÊN TIỀN....

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

PHỤ NỮ LÀO TRÊN TIỀN....

Post by nt » Tue 22 Sep, 2009 10:03 am

Nước Lào từ chế độ Quân Chủ chuyển qua XHCN, mặc dầu thay đồi lớn lao như vậy mà hình ảnh phụ nũ Lào luôn luôn là người được in hình nhiều nhất trên Tiền và Tem ...:D Với vẻ đẹp, và sự dịu dàng của phái nữ, luôn luôn được cho là hiện thân của hoà bình và cần cù. vì vậy xứ Lào được mệnh danh là xứ Phật, xứ sở của hoà bình...=D>

Ta hãy xem phụ nữ Lào được thể hiện sắc thái phái nữ như thế nào.?

1----Phụ nữ Lào có một cách chào truyền thống:

Image...........Image...........Image...........Image

2----Phụ nữ Lào có một lối vấn tòc đậc biệt, như kiều Búi Tó của người Việt miền Nam, nhưng búi cao hơn. Lối búi tóc này đã được đưa lên Tem và Tiền:

Image
ImageImage
ImageImage

3---Một phụ nữ Lào bận quốc phục và một em tuổi Teen với trang phục thời mới..:D

ImageImage
.Image

4---Các đóng góp của phụ nữ Lào cho hoạt động xã hội và cuộc sống gia đình:

4-1---Chăm sóc gia đình-Dệt vải-Tham gia công việc đồng áng và xã hội:---:

Image
ImageImage
ImageImage

4-2---Tham gia công tác xã hội chuyên nghiệp:

Image
ImageImage

ImageImage

HAPPY COLLECTING.. :D :-({|= =D> =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest