BỘ TIỀN Ấn ĐỘ: MAHATMA GANDHI I-2 + TIỀN MỚI VÀ THỜI THUỘC ĐỊA

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

BỘ TIỀN Ấn ĐỘ: MAHATMA GANDHI I-2 + TIỀN MỚI V

Post by nt » Sun 13 Sep, 2009 11:43 pm

Nước Ấn Độ (India) là một nước lớn ở Á Châu. Đất nước này có rất nhiều sự trái ngược. Tạo nên một bức tranh xã hội có nhiều mảng sáng tối kỳ lạ....!!
---1--Ấn Đô là một nước khoa học tiến bộ trên thế giới cũng đúng ..,bây giờ với công nghê IT. khoa học chế tạo, nước Ấn Độ cũng được xếp hàng nước có vai vế trên thế giới
---2--Ấn Độ cho là nước nghèo, lạc hâu trên thế giới thì cũng không sai, vì ngay nay xã hội Ấn hãy còn tồn đông nhiều hủ tục xưa với sự phân chia và ky thi giai cấp đến kỳ quặc, , nhất là ở những vùng xa xôi.
---3--Ấn Độ cũng là nợi có nhiều tôn giáo lạ nhất thế giới ??
---4--Ấn độ cũng có một nền văn minh tiến bô thuộc loại sớm và đồ xộ của nhân loại.
---5--Ấn Độ là nước mà dân số đông đứng hàng thứ hai trên thế giới, với dân số là 1 tý 89 triệu ngưới. con số này không ngừng tăng với sinh xuất luôn luôn vượt chỉ tiêu..:D,
---6-- Lợi tức binh quân là 3262 USD hàng năm cho mỡi ngưới Ấn. Số này cũng thuộc hạng không tệ trên thế giới.. Nhưng con số thống kê này thấy có vẻ đúng với dân thành thị, còn vùng nông thôn hẻo lánh chắc con số nhỏ hơn nhiều.
---7--Ấn Độ trước là thuộc địa của Anh. Sau chiến tranh WWII, nhiếu nhà yêu nước Ấn Độ đã khởi xướng phong trạo đòi độc lâp dân tộc. Trong những nhà tranh đấu cho nền độc lập của Ấn, nổi tiếng và thành công là ông Mahatma Gandhi. Với phương pháp tranh đấu bất bạo động và kiên trì , ông đã khiến Anh quốc phải trao trả độc lâp cho Ấn....
Ông Gandhi là một nhà chính trị, nhà đấu tranh, nhưng ông có cách hành xử và lối sống của một vị chân tu. Nên ông được dân Ấn kinh trong và tôn vinh ông như một bậc thánh nhân (Mahatma).

Để tưởng nhớ tới ông như một nhà Khai Quốc, từ năm 1987 tới 2000 , Ấn Độ đã cho phát hành liên tục bộ tiền mang hình Ảnh của ông nhu sau:

A---Bộ Tiền GANDHI thứ nhất với kiểu ngồi kiết già theo Yoga:

Image
Image
Image
Image

B---Bộ Tiền GANDHI thứ hai với cập kiếng đeo mắt đăc biệt:

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Tiền kim loại mang hình Gandhi với cập kiếng đặc trưng của ông.:
....................................Image

Vì đường lối đấu tranh bất bạo động.Ông Gandhi đã dành được độc lấp cho Ấn Đô với ít thiệt hại nhất.... =D> .Thế giới ngững mộ đường lối tranh đấu của ông.. Ông đã được giải thưởng Champion of Liberty và đã lên Tem Mỹ trong series tem vinh danh những người đoạt giải. Tem ông phát hành 1-26-1961--Scott#1174/1175:

.............................................Image

Cuộc đời đấu tranh của ông Gandhi và lịch sử đất nước Ấn Độ có rất nhiều đều thú vị, nên học hỏi theo... Mời các bạn xem thêm tại đây:

1---http://vi.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
2---http://vi.wikipedia.org/wiki/India

HAPPY COLLECTING... :D =D> :-({|= =D>
Last edited by nt on Thu 29 Oct, 2009 9:56 am, edited 2 times in total.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Thu 15 Oct, 2009 7:30 pm

Tiền Ấn Độ thời Thuộc Địa và những đồng Mới đây:

1----Ấn Độ là thuộc địa của Anh cho tới sau WW II.. Trong thời gian còn thuộc địa thì tiền giấy tiêu dùng tại Ấn Độ được chia tạm làm ba giai đoạn tính theo năm đồng bạc được cho phát hành cho dễ phân biệt.

1--1--Giai đoạn sơ khởi từ năm 1861 tới 1917: thời gian này các đồng tiền này nhìn chán lắm. Vì nó mang phong cách của một tờ ngân phiếu Ngân Hàng ..Không hình ảnh... chỉ in toàn chữ....

1--2--Giai đoạn hai từ 1917-1935 thì nhửng tờ tiền Ấn Độ này mang hình của vua George đệ V. (Vua Cha)

1---3--Giai đoạn ba từ 1936 cho đến 1940 là những tờ tiền mang hình ảnh của vua George đệ VI.( Vua Con)

Trong 3 giai đoạn này có những tờ tiền được phát hành với kích cỡ lớn hơn ngày nay...Có nhũng tờ lớn như tờ giấy đình của mảng tiền Đông Dương...:D
Image
Image.....Image
Image

2----Sau khi Ấn Độ tuyên bố Độc Lập vào ngày 14 tháng 8 năm 1947, thì phát hành những tờ tiền không có hình của vua Anh mà hình này được thay bằng quốc huy là hình con sư tử Samath 3 đàu.

ImageImage

Sau đây là những tờ bạc mang huy hiệu mới:
1----Loại tiền giấy khổ lớn:
Image
Image
Image
Image

2---Loại tiền giấy khổ nhỏ:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Về mệnh giá thì tiền Ấn Độ có các mệnh giá như đã trình bầy ở trên . Nhưng designs thi có nhiều loại khác nhau... :D :D

HAPPY COLLECTING... :D :-({|= =D>
Last edited by nt on Sat 30 Jan, 2010 8:55 pm, edited 1 time in total.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sun 27 Dec, 2009 7:27 pm

Tiền Kim loại tiêu chuẩn của Ấn Độ---Nguyên liệu: Nhôm-Đồng-Nickel và Bạc cho tiền kỷ niệm.
1---Tiền thời thuộc địa cũng có hình của Vua George V và VI: Đơn vị nhò Là: Anna.--1 Rupee=16 Anna
Image...............Image

2---Tiền Thời Độc Lâp: Đơn vị nhỏ là: Paise:-1 Rupee=100 Paises
ImageImageImage
ImageImageImage
ImageImageImage
ImageImageImage
ImageImageImage
ImageImageImage
Image
3---Những tiền kim loại kỷ niệm bằng bạc.:
ImageImage
Tiền kim loại Ấn Độ có rất nhiều...kiểu, cỡ khác nhau....nhưng đại loại là các đơn vị trên...:D :D


:D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest