Bộ Tiền IRAQ: Saddam Hussein

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Bộ Tiền IRAQ: Saddam Hussein

Post by nt » Fri 11 Sep, 2009 9:42 am

Nước Iraq ngay nay nổi tiếng trên thế giới....Báo chí..Diễn đàn... nói tới hàng ngay...!!!
Nước Iraq cũng thuộc loại nước lớn, có một nền văn minh khá sờm thuộc nền văn minh Lưỡng Hà. Có tài nguyên giầu có tại Trung Đông nhưng tới ngày nay vẫn thuộc loại nghèo, chậm tiến, tụt hậu vì:
---Chế độ phân chia xã hội quá mãnh liệt.
---Chế độ tôn giáo chỉ huy dân quyền quá mạnh.
---Chiến tranh tranh dành quyền lực liên miên.
Trong lịch sử Iraq cận đại có nhẽ thế giới tốn nhiều giấy mực viết về đất nước này nhiều nhất là thời của Tổng Thồng Saddam Hussein (1978-2003).....
Sau bao thăng trầm ông Sadam Hussein thuộc đảng Bra't lên làm Tổng Thống năm 1979..Ông bị lật đổ năm 2003 và bị giảo hình vào ngày 30-12-2006 về tội diệt chủng trong thời chiến bởi tòa án của người Iraq.
Trong thời gian ông Saddam cầm quyền đã tạo nên 3 cuộc chiến mà tốn nhiều tài, vật lực của dân Iraq nhất là:
---Cuộc chiến vói láng giềng Iran (1980-1988)
---Cuộc chiến chiếm Kwait (1990)
---Cuộc chiến Vùng vịnh 1991 mà hệ lụy của nó còn kéo dài tới ngày nay vẫn chưa dứt.
Xuốt thời gian cầm quyền, ông Saddam và hai con đã để lại nhiều chuyện để nói...
Ngày nay chế độ Saddam đã không còn nữa, nhưng những hiện vật như: Tiền bạc cũ,.Tài liệu,Tem, di vật.....vẫn hãy còn luân lưu trên thế giới...Nó chỉ còn thuần túy là một chứng tích thật của một giai đoạn lịch sử. mà các nhà sưu tầm ưa thích. .Chứ không bị cấm đoán , huỷ hoại hay sửa đổi như những chế độ mới lên hẹp hòi ở các nước chậm tiến khác. Iraq hiện đang xây dựng một thể chế Dân chủ Cởi mở...!!!
Sau đây trình bầy một bộ tiền đầu tiên thời Tổng Thống Saddam Hussein còn đương quyền....!!!!
Bộ tiền có mệnh giá từ : 1/4-1/2-1-5-10-25-50-100 và 10.000.
Đơn vị tiền là DINAR.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Trước khi có chiến tranh vùng Vịnh. Liên quân Tây Phương có thả những tờ tiền giả này để cảnh báo dân chúng:


HAPPY COLLECTING... :D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest