SƯU TẦM TiỀN HUÊ KỲ : Loại Hiếm-Nổi Tiếng: BÀI SỐ #13

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

SƯU TẦM TiỀN HUÊ KỲ : Loại Hiếm-Nổi Tiếng:

Post by nt » Tue 23 Jun, 2009 8:06 pm

Một số tiền xưa khá hiếm.. Series 1880-1891...Đã già hơn -118/129 năm... :roll: :twisted:

1---2 USD--Treasury Note--Series 1890-1891--Phát hành 1891----1 đời chữ ký..Hình Đại Tướng James McPherson thời Nôi Chiến.....
Image
2---5 USD--National Bank Notes--Thrird Issue 1882--7 đời chữ ký--Hình Tổng Thống Garfield
Image
3---10 USD--Series 1875-1880--Isued 1880-- 15 đời chữ ký--Hình Daniel Webster--Dân chơi gọi tờ bạc này là JackAss Note ??
Image
4---20 USD--National Bank notes--Series 1882--First isued--Bên trái cảnh Trận Lexington--Bên phải là Columbia với cờ:
Image

HAPPY COLLECTING--- :D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest