SƯU TẦM TIỀN HUÊ KỲ: Loại Chữ Số.!!!--Bài số 11.

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

SƯU TẦM TIỀN HUÊ KỲ: Loại Chữ Số.!!!--Bài s

Post by nt » Sun 08 Mar, 2009 8:59 pm

Tiền Mỹ loại nhỏ (Federal reserve notes) được in và phát hành tại 12 nơi đặt tại các thành phố sau:
1----Boston--ký hiệu chữ là : A
2----New York--ký hiệu chữ là :B.
3----Philadelphia --ký hiệu chữ là :C
4----Cleveland--ký hiệu chữ là : D
5----Richmond--ký hiệu chữ là :E.
6----Atlanta--ký hiệu chữ là :F.
7----Chicago--ký hiệu chữ là :G.
8----St Louis---ký hiệu chữ là :H.
9----Minneapolis--ký hiệu chữ là : I
10---Kansas City--ký hiệu chữ là : J.
11---Dallas-- ký hiệu chữ là : K
12---Sans Francisco---ký hiệu chữ là : L
Trên tờ tiền có in hai con dấu:
a)---Con dấu của bộ Ngân Khố ( Treasure seal) ở bên phải.
b)---Con dấu của nơi in và phát hành ( Federal Reserve District seal.) ở bên trái.
Con dấu của nơi phát hành thường dùng KÝ HIỆU CHỮ. Riêng trong series 1928 và 1928A thì lại dùng KÝ HIỆU SỐ để chỉ nợi phát hành, và những tiền dùng chữ số này, chỉ dành cho các tờ tiền có Mệnh giá từ 5-10-20-50-đến 100 USD . Không dùng cho tờ 1 và 2 USD.
Tất cả những tiền setries 1928 và 1928A, mặt sau hình giống như tiền đang lưu hành ngày nay, nhưng không có hàng chữ; "IN GOD WE TRUST"
Dòng chữ này chỉ thêm vào mặt sau của tờ tiển bắt đầu từ series 1935.
Loại tiền dùng chữ số chỉ nơi in tiền cũng thuộc loại tiền mà các nhà sưu tầm tiền USD ưa thích.....:D..:D
Image
Image
Image
Image
Image

Kiếm đủ mệnh giá với loại ký hiệu số cũng mệt và tốn cũng bộn..:shock:

Happy Collecting...
...
:D :-({|= =D> :D :shock:

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest