SƯU TẦM TIỀN HUÊ Kỳ: hoàn tất loại USD giấy nhỏ

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

SƯU TẦM TIỀN HUÊ Kỳ: hoàn tất loại USD giấy n

Post by nt » Thu 25 Dec, 2008 1:25 pm

USD nhỏ (small size) là loại giấy bạc đang được lưu dùng ngay nay.Với loại này thì về hình dáng rất đơn điệu, Chỉ có một hình và mầu xanh cố định. Coi vậy không có nghiả là đã hết việc với các nhà sưu tầm.
Với loại tiền nhỏ này, về trườc WWII, họ sưu tầm theo mầu của con dấu, sau này họ sưu tầm theo chữ ký trên tờ tiền...
Theo căn bản, để hoán tầt cho loại bạc nhỏ này các bác cần vào khoảng 15 tờ cho mỗi loại mới gọi là hoàn tất. Tôi tạm dùng tờ 5USD làm mẫu đề các bác quan xát sự thay đổi của tiền USD như thế nào theo thời gian.... :D :D
1----Loại mới, bản vẽ sửa (Re-design) đợt hai: Lần đầu in tiền mầu trong lich sử Tiền tệ nước Mỹ: Mầu có yếu tố bảo an--Có water mark--Có chỉ an toàn..họ nói loại này khó làm giả ,ít nhất trong thời gian 10 năm này..????
Măt trước:
Image
mặt sau:
Image
2---Loại mới, bản vẽ sửa đợt một: Hình Lincoln lớn hơn--Có chỉ an toàn--Có water mark:
mặt trước:
Image
Mặt sau:
Image
3----Loại hình Lincoln nhỏ--Có chỉ an toàn -có water mark:
Image
4---Loại hình Lincoln nhỏ --không có chỉ an toàn và water mark:
Image
Mặt sau của loại tiền hình Lincoln nhỏ: Có ghi hàng chữ: "IN GOD WE TRUST" Hàng chữ này bắt đầu thêm vào mặt sau tờ bạc từ đợt series năm 1963 cho tới bây giờ:
Image
5----Loại hình Lincoln nhỏ, mặt sau KHÔNG CÓ hàng chữ " In god we trust":
Image
6---Mặt trước: Dấu Federal Reserve Seal mầu Green--dấu nơi phát hành (District) là CHỮ SỐ:Loại này chỉ xuất hiện trong 2 series 1928 và 1928A...
Image
7---Qua series 1928B dấu nơi phát hành đổi thành CHỮ cho những series về sau---
8----Loại dấu Blue Lớn:
Image
9----Loại dấu Blue nhỏ:
Image
10---Loại dấu Đỏ lớn:
Image
11---Loại dấu Đỏ nhỏ:
Image
12---Loại dấu Vàng:
Image
13---Loại dấu Nâu Type I:
Image
14----Loại dấu Nâu type I I:
Image
15---Loại dấy Nâu Có Chữ Overprinted = HAWaII :
Mặt Trước:
Image
Mặt Sau:
Image
16---Loại dấu Green Nhợt lớn.
Image
17---Tờ bạc series 1969 là loại giấy bạc đầu tiện chuyển dấu Federal reserve từ chữ Latin ra chữ Anh và dùng loại chữ này cho tới ngày nay.

Happy Collecting :D :-({|= :-({|=

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests