SƯU TẦM TiỀN HUÊ KỲ : Loại Hiếm-Nổi Tiếng: BÀI SỐ 10

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

SƯU TẦM TiỀN HUÊ KỲ : Loại Hiếm-Nổi Tiếng:

Post by nt » Sun 23 Nov, 2008 3:49 pm

Lần này giới thiệu mấy tờ giấy USD loại lớn mang hình Tổng Thống Washington--Người khai sáng ra nước Huê Kỳ.

1---1 USD--series 1880--Large red seal---8 đời chữ ký...Bên trái cảnh Columbus đổ bộ lên đất liền..
Image

2----1 USD series 1917--small red seal---1 đời chự ky.-- Hình như tờ bạc series 1880.
Image

Mặt sau của hai tờ này như nhau. mang hình chữ X lớn với chữ United States of America., Chữ X lớn là biểu tượng của chính quyền mới Liên Bang đầu tiên.. (giống như cờ Liên Bang đầu tiên...).
Image

3----1 USD -series 1918--Phát hành đù tại 12 khu vực--2 đời chữ ký.
Image

Mặt sau hình chim ưng quắp lá cờ.:
Image

4----2 USD--series 1899-- Blue seal--10 đời chữ ký-Hình Washington ở giữa biểu tương của Nông và Thưông Nghiệp.
Image

Mặt sau :
Image
:D :-({|=

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest