SƯU TẦM TiỀN HUÊ KỲ : Loại Hiếm-Nổi Tiếng: BÀI SỐ 9

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

SƯU TẦM TiỀN HUÊ KỲ : Loại Hiếm-Nổi Tiếng:

Post by nt » Sun 09 Nov, 2008 3:08 pm

Tiếp tục giới thiệu những tờ tiền Hoa Kỳ không có in hình của Tổng Thống,

1---Tờ 10 USD-- series 1922--Gold Certificate---một đời chữ ký-- in hình ông Hillegas ở chính giữa,
Ông Michael Helligas người bang Pennsylvania, là Thủ Quỹ ( Treasurer of the United States) đầu tiên của Ngân khồ Hoa Kỳ, từ ngày 9-7-1775 đến 11-9-1789 dưới thời George Washington, thời chính quyền Liên Bang ( Confederation Congress),....

Image
Image

2----Tờ 10 USD--- Series 1891---7 đời chữ ký. In hình Phó Tổng Thống Thomas Andrew Hendericks.
Ông là người bang Indiana, thuộc đảng Dân chủ, làm Phó Tổng Thồng từ 4-3-1885 đến 25-11-1887, thời Tổng Thống Cleaveland (1885-1889)
Hình ông được in trang trọng ngay chính giữa tờ giấy bạc trong một khung vuông. Ông mất vào khoảng cuối năm 1887 vì bệnh, chức Phó Tổng Thống của ông bỏ trồng tới năm 1889.
Vì sự cố này, nên dân sưu tầm tiền đặt tên cho tờ tiền này là Tombstone note (Tiền Mộ Bia ) !!!:twisted:

Image
Image

3---Tờ 20 USD.---series 1902--26 đời chữ ký--Phát hành làm 3 thời kỳ có sửa đổi..
Tờ bạc in hình ông Mc Culloch, người bang Indiana--Là Bô trưởng Tài Chánh (Secretary of Treasury) từ 31-11-1884 tới 7-3-1985 trong thời gian chuyển tiếp giữa Tổng Thống Chester A Arthur (1881-1895) và Grover Cleverland (1885-1889).

Image
Image

Happy Collecting.....
:D :D :roll: :roll:

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest