SƯU TẦM TiỀN HUÊ KỲ : Loại Hiếm-Nổi Tiếng: BÀI SỐ 8

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

SƯU TẦM TiỀN HUÊ KỲ : Loại Hiếm-Nổi Tiếng:

Post by nt » Sun 26 Oct, 2008 2:31 pm

Tiền Hoa Kỳ loai lớn (Large size) không phải tờ nào cũng được in hình Tổng Thồng, Có một số tờ đã phát hành, đặc biệt không in hình Tổng Thống.!!!

1`-----Tờ bạc in hình ông Stanton-Bộ Trưởng bộ Chiến Tranh ( Secretary of War - Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ngày Nay)

Image

Ông Edwin McMasters Stanton, người bang Ohio là Bộ Trưởng bộ Chiến Tranh từ 20-1-1862 đến 28-5-1868 giữa thời Tổng Thống Lincoln
(1881-1865) và Tổng Thống Andrew Johnson.(1865-1869). Hình ông nảy được in trong 2 tờ giấy bạc.

A---Tờ bạc lẻ ( fractional currency )- 50 cents--fourth issue:july14th-1869.

Image

B---Tờ 1 USD-serie 1891--4 đời chữ ký--tờ này mặt trườc giống tờ in năm 1890 , nhưng mặt sau khác ...Tờ trình bầy ở đây là tờ tiền ngôi sao (replacement note !!!!) đặc biệt đấy ạ....

Image

2---- Tờ bạc in hình ông Salmon Porland Chase-Bộ Trưởng Tài Chánh:

Image

Ông Salmon Porland Chase, người bang Ohio, là bộ Trường Tài Chánh (Secretary of the Treasury) từ 3-7-1861 tới 6-30-1964 dưới thời Tổng Thống Lincoln (1861-1865).

Tờ 1 USD--serie1862--một đời chữ ký--có 4 kiểu (types) chữ viết lồng nhau (monogram) ABNCO in khác nhau. Tờ tiền trình diện ở đây không có chữ lồng ở ría chót tờ tiền....

Image
:D :roll:

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest