SƯU TẦM TiỀN HUÊ KỲ : Loại Hiếm-Nổi Tiếng: BÀI SỐ 7

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

SƯU TẦM TiỀN HUÊ KỲ : Loại Hiếm-Nổi Tiếng:

Post by nt » Sun 19 Oct, 2008 11:24 am

Bài này trình diện 3 tờ tiền Huê Kỳ chót thuộc series 1914.
Ba tờ này đều có đầy đủ hai loại dấu Xanh- Đỏ như những tờ có mệnh giá nhỏ đã trình bầy trong kỳ trước, nhưng không biết vì lý do gì ba tờ tiền này loại có dấu đỏ, hình như bị tuyệt chủng trên thương trường, Rất hiếm nếu thấy xuất hiện trên Ebay. Nếu có thì chất lương rất kém, mà giá thì cao ngất ngưởng ...?? !! :roll:

Tờ 20 USD mang hình Tổng Thống Cleveland (1893-1897). Khác với hình loại 20 USD (hình Tổng Thống Jackson ) nhỏ ngày nay--Dấu Xanh--4 đời chữ ký.
Tờ 20 USD có dấu Đỏ---1 đời chữ ký... ( Không trình.. :oops: )

Image

Tờ 50 USD mang hình Tổng Thống Grant (1869-1877) cùng hình với tờ 50 USD loại nhỏ ngày nay---Dấu Xanh---4 đòi chữ ký.
Tờ 50 USD có dấú Đỏ--1 đời chữ ký---(không trình--- :oops: )

Image

Tờ 100 USD mang hình Tồng Thống Franklin (1853-1857) cùng hình với tờ 100 USD nhỏ ngày nay..Dấu Xanh--4 đời chữ ký.
Tò 100 USD--Dấu Đỏ --1 đời chữ ký---( Không Trình-- :oops:)

Image

:roll: :D

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest