SƯU TẦM TiỀN TRUNG QUỐC: Xưa và Nay...#01

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

SƯU TẦM TiỀN TRUNG QUỐC: Xưa và Nay...#01

Post by nt » Fri 17 Oct, 2008 11:14 am

Trung Quốc là nước lớn có liên hệ mật thiết với Việt Nam qua 16 Chữ vàng.... :D :twisted: Bạn thân thiết mà không tìm hiểu cũng là một thiếu sót lớn.!!!
Tiền Trung Quốc kể từ tiền kim loại cho tới tiền giấy, từ Xưa cho tới Nay, đã có một số lương quá lớn. Riêng mảng tiền giấy, Trung Quốc đã in một cuốn thư mục dầy hơn cuốn Tự Điển rồi.
Cho nên sưu tầm tiền Trung Quốc nếu không khoanh vùng, không hiểu rõ về lich sử, thì người sưu tầm dễ bị " Tẩu Hoả Nhập Ma ", cũng giống như người tập võ công nghịch chiều, còn nếu sưu tầm sơ sơ thì cũng như tập Hàm Mô Công (võ con Ếch) lúc nào cũng thấy mình thiếu ,nhẩy hoài mà vẫn không tới đích !!! :D :D

Tiền cổ Trung Quốc thì đã có nhiều bác trong web này đã nói nhiều ở mục STT rồi.!!

Lần này em xin lai rai sơ sơ giới thiệu về tiền giấy.
Tiền giấy Trung Quốc có thể chia thành mấy mảng đơn giản như sau:
----1/-- Tiền thợi Đế Chế nhà Thanh...
----2-- Tiền thời Dân Quồc---Tiền thời này chỉ có liên hệ tới Lich sử Việt nam là tiền Quan Kim --ví Quân Đội Tưởng Giới Thach sang giải giới Quân Nhât ở Việt Nam.thời WWII, nên mang loại tiền này sang tiêu dùng tại Việt Nam--Sẽ nói trong dịp khác....
----3/-- Tiền thời Cach Mạng Giải Phóng..
----4/-- Tiền các tô giới Thuộc Đia: Hongkong--Macao.

Để đơn giản em xin giói thiệu mảng tiền giấy thời Cách Mang, Tiền xuất hiện trong thời Vạn Lý trường Chinh (1934-1949) là tiền có nhiều tính cách lich sử .
Xin trình vài tờ giấy bạc năm 1949- --thời đầu cách mạng Xã Hội Chủ Nghiã , phần cuối của cuộc Van Lý Trường Chinh, để được chính thức thành lập nước CHDCND Trung Quốc (PRC) tại Lục điạ ngày 1-10-1949.
Image
Image
Image

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests