SƯU TẬM TiỀN HUÊ KỲ : Loại Hiếm-Nổi Tiếng: BÀI SỐ 6

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

SƯU TẬM TiỀN HUÊ KỲ : Loại Hiếm-Nổi Tiếng:

Post by nt » Sun 12 Oct, 2008 10:16 pm

Kỳ này giới thiệu tờ tiền 10 USD .......
1----Tờ 10 USD-series-1901--Với 9 đời chữ ký.
Tờ bạc đẹp ,mặt trườc với hình con trâu lông (American bison) nằm chính diện , hai bên có hình của Lewis và Clark .
---Meriwerher Lewis và William Clark là hai nhà thám hiểm, đã làm cuộc thám hiểm đấu tiên vào năm 1804-1806 với cuộc hành trình khứ hồi xuyên đường bộ tới vùng ven biền Thái Bìng Dương (Pacific)
---Bison là loại trâu hoang bản địa, sồng nhiều ở Bắc Mỹ, ngày nay là loại thú được bảo vệ vì sắp tuyệt chủng, do săn bắn quá mức trong thời Mỹ mới lập quốc.
Mặt sau hình tương nũ thần bên khung cửa ...

ImageImage
Tờ này được dân sưu tầm tiền đăt tên là Bison note--=-Tờ bạc Bison...

Image

2---Tờ 10 USD series 1914..Tờ 10 USD này mang hình của Tổng Thồng Jackson ở chính giũa--Tờ này có 2 loại:
----Tờ 10 USD với chữ và dấu Xanh --với Bốn đời chự ký,
Image
-----Tờ 10 USD với chũ và dấu Đỏ--vối MỘT đời chữ ký,
Image

Mặt sau cả hai loại đều giống nhau, vối bên trái là cảnh làm ruộng và bên phải là một khu kỹ nghệ,
Image

:D :D :oops:

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest