SƯU TẦM TiỀN LIÊN XÔ: XƯA và NAY..... (..4--)

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

SƯU TẦM TiỀN LIÊN XÔ: XƯA và NAY..... (..4--)

Post by nt » Sun 12 Oct, 2008 12:00 am

Tiền Liên Xô thời Đế Chế Nga (Czarist Empire) kéo dài từ 1789-1917--Về tiền đầu cuả thời Đế chề đả được một thành viên vietnumist- bác duc4eyes -, giới thiệu 1 bài báo trên mạng :http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=92..
Bài báo viết khá chi tiết về tiền thời gian đầu này. Một tài lệu khá hay và đầy đủ.
Tất cả những tờ tiền thời Đế Chế đều có hình logo của vương triều là 2 con Đại Bàng song sinh. Mặt sau có thề in hình Vua hoặc nữ hoàng Nga.
Để không làm loãng topic , em xin trình bầy bổ xung những tờ tiền vào thời cuối của Đế chế Nga :
---Tớ 1 Ruble phát hành đầù tiên năm 1898, design này dùng in đi, in lại nhiều lần chỉ khác chữ ký..Đây là tờ đầu tiên nhưng phát hành năm 1915:

Image

Những tờ khác theo mệnh giá:

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Tiền Đế Chế Nga serie năm 1898 tớ tiền 100 rubles hình Nữ Hoàng Catherine Ì và tờ tiền 500 Ruble với hình Đại Đế Peter I được in nhiều lần, nhưng khác năm là hai tờ tiền có cỡ (size) lớn nhất trong lich sử tiền Nga. !!?? Tớ 100 rubles đã trình bầy ở trên và tờ 500 Rubles đã trình trong mục tiền lớn vứa qua.

Ngoài ra tiền kim loại cũng có nhiều:
Một set tiền làm ví dụ:
1----Bằng Đồng , mệnh giá từ: 1/4-1/2-1-2-3-5 Kopeks:

Image

2---Bằng Bạc , mệnh giá từ: 5-10-15-25 Kopeks:

Image

Ngài ra em còn mua đươc 2 tờ tiền Nga rất lạ, tới nay hãy còn thắc mắc về xuất xứ và lịch sử của hai tờ này .Bác nào biết xin chỉ giáo:
1----Hai tờ này ngoài chữ Nga con ghi thên câu chữ Pháp: :ROUBLES AYANT COURS OBLIGATOIR AU MEME TITRE QUE LES BIL-LÉT DE CREDIT RUSSES"
2----Logo không phải là Đại Bàng song sinh, mà là hình Kỵ mã trong hình Ngôi sao Do Thái ?
3----Ngoài chữ Nga còn cả khối chữ loằng ngoàng như chũ Ả Râp?.

Image
Image

Không lẽ đây là tiền địa phương (provisional notes) ???

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest