SƯU TẦM TiỀN LIÊN XÔ: XƯA và NAY.....(..2..)

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

SƯU TẦM TiỀN LIÊN XÔ: XƯA và NAY.....(..2..)

Post by nt » Thu 09 Oct, 2008 10:36 am

Cách mạng Nga xẩy ra năm 1917, như thường lệ, mỗi khi trong nước có cuộc thay đổi lớn, đều kéo theo hậu quả của lạm phát.. Điểm qua catalog, các bác thấy trong thời kỳ này, đã có tiền với mệnh giá lớn là 25.000 Rubles. !!!:oops:
Chính quyền Cách Mạng Nga chính thức trình làng logo cuả đảng trên tiền váo năm 1919, thới này rất lộn xôn, lạm phát hãy còn cao tới mức tuyệt đỉnh, với tờ tiền mệnh giá 100.000 Rubles !!! :shock:
Năm 1921 đổi tiền với tỷ giá mới :1 Ruble = 10.000 Rubles cũ (Tiền thời đầu Cách Mạng) Trong đợt naỳ vẫn cón tiền mệnh giá cao nhưng không tới nỗi !!!.........
Qua năm 1922 tiền Nga cải tổ lần nữa, thời gian này có rất nhiều thay đổi về danh xung cũng như mệnh giá ?????....
Danh xưng nước Nga bắt đầu dùng là Liên Bạng Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết -C.C.C.P (Union of Soviet Socialist Republics)-. Nga lấy huy hiệu Búa Liềm của Đảng làm Quốc Huy chính thức in trên tiền lưu hành vào series tiền năm 1923.
Trong thời gian này đã xử dụng từ "Chevronetz" thay cho từ "Kopek" cho những tờ tiền mệnh giá nhỏ. Đặc biệt năm 1937 đã phát hành những tờ mệnh giá nhỏ với kich thước lớn bầt thường ??? :P Sau năm này tiền mệnh giá nhỏ biến mất trong lưu hành !! ??Trình bầy vài tờ tiền lớn xác nhưng giá trị nhỏ:
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Qua series tiền năm 1938 xuất hiện những tờ tiền kích thước vứa phải với mệnh giá thông dụng, báo hiệu nền kinh tế đã đi vào ổn định. Thời này chỉ thấy các tờ tiền tứ 1 Ruble tới tờ cao nhất là tờ 100 Rubles....Vài tờ thời kinh tế ổn định như sau:

Image
Image

Image
Image

Năm 1947 chính quyền phát hành thêm một đợt tiền nữa cũng có mệnh giá từ 1 tới 100 Rubles--Xin trình tờ 100 Rubles--Tờ này có kich thước cũng khá lớn: 9x4.1/2 in hoặc 24x12cm.
Image

Những tờ tiền này được lưu hành cho tới kỳ phát hành tiền series 1961 như đã trìng bầy trong bài kỳ trước.!!!..

Về tiền kim loại cũng theo phong cách như tiền giấy. In logo Buá Liềm và mệnh giá hay hình Lenin và mệnh giá, !!!
1-----Một bộ tiền kim Loại phát hành năm 1975:

Image

2-----Thông Lệ, mỗi khi tới ngày Quốc Khánh Nga là ngày kỷ niệm cách mạng tháng !0, Ngân hàng Nga thường phát hành một serie tiền Kim Loai ky niệm...Một set tiền Kim Loại kỷ niệm: 50 năm Cách Mạng Tháng Mười Vĩ Đại. (1917-1967) :roll:

Image

3----Tiền Kim loại C.C.C.P rất phong phú , cũng được xắp xếp theo từng thể loại rõ ràng....Sẽ trình bầy trong một dịp khác...
Last edited by nt on Sat 14 Mar, 2009 9:04 pm, edited 2 times in total.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Fri 14 Nov, 2008 10:33 am

Bổ túc thêm vài tờ tiền Liên Xô thời Cạch Mạng mới thành công.
Khi mới thàng công Liên Xô cũng gập nhiều khó khăn về tài chánh như các nước Cộng Sản anh em, nên phải phát hành các loại tiền phiếu (Curency notes) vào năm 1919:
1---Tớ 1 tới 5 Rubles tương đương với loai tiền Tín Phiếu của Vệitnam---:D
Pick #81 và 84--85--tờ 3 và 5 rubles có warter mark hình Spades:
Image

2----Các tờ tiền dưới tương đương vói bạc Tài Chánh của Việtnam--:D
Từ tờ 100 Rubles cho tới tờ lớn đều có water mark hình Star---
Series tiền năm 1919 từ tờ tiền giá mặt 100 Rubles tới tờ mệnh giá lớn đều có ghi thêm quanh tờ tiền bằng 7 thứ ngôn ngữ lời hô hào nổi tiếng của Lenin :
--Vô sản thế giới hãy Đoàn Kết lại" (Không có chữ Việt...!!!!)
--Workers of the world -Unite !"-Anh-
--Proletaires de tous lé Pays-Unissez Vous !!!-Pháp-
--Toàn Phương Bần Công Chi Liên Hơp !!.-Hoa-
Image
Image
Image

Một series tiền có giá trị lịch sử cao. cho người muốn khảo sát lich sử Cách mạng của Liên Xô...... :roll: :D :D

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest