SƯU TẦM TiỀN HUÊ KỲ : Loại Hiếm-Nổi Tiếng: BÀI SỐ 4

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

SƯU TẦM TiỀN HUÊ KỲ : Loại Hiếm-Nổi Tiếng:

Post by nt » Wed 01 Oct, 2008 9:05 pm

Năm 1869 Huê kỳ có phát hành 3 tờ giấy bạc với mệnh giá: $1-$2 và $5.ÚSD. Loạt tiền này có hình đẹp, cầu kỳ, dùng nhiều mầu hơn các tờ tiền trước, nên trông sặc sỡ và đẹp. Dân chơi tiền goi loai tiền này là:"Rainbow Notes "--Tiền cầu vồng (Bắc) hay Tiền Móng Chuồn (Nam)! !!!).
Xin giới thiệu :
1---Tờ 5 USD--series 1869--Treasury note--vói hình Tổng Thống Jackson và hình một gia đình thám hiểm đầu tiên. (Pioneer and family )--Có Dấu Đỏ Lớn --1 đời chũ ký và in 2 lần.. Đặc biệt tờ này giới thiệu dưới đây là tờ bạc ngôi sao (Replacement note)

Image
Image

2---Qua 1875 , Sở in tiền vẫn dùng hình cuả tờ bạc năm 1869 nhưng đóng dấu Đỏ Nhỏ và đổi hình mới cho mặt sau của tờ giấy bạc. Đồng thời cũng dùng loại giấy in khác vời tờ tiền 1869. Tiền này lưu dùng từ 1875 tới 1907 với 23 đời chữ ký. Tờ tiền này trở lại phong cách cũ nên không được gọi là " Rainbow note" nữa: Loại tiền này bên trái góc nhỏ có ghi 2 loại seris 1875 và 1907..Hình như nhau chỉ cho biết là phát hành có 2 đợt (series) tiền United States note mà thôi...

Image
Image

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest