SƯU TẦM TiỀN HUÊ KỲ : Loại Hiếm-Nổi Tiếng: BÀI SỐ 3

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

SƯU TẦM TiỀN HUÊ KỲ : Loại Hiếm-Nổi Tiếng:

Post by nt » Thu 25 Sep, 2008 4:41 pm

Lần nay xin giới thiệu tờ 5 USD.Tờ nạy thuộc series 1899, Nó nổi tiếng vì có mang hình của một tù trưởng bộ lạc da đỏ.
Bộ lạc Sioux với Chief Onepapa đội mũ lông chim truyền thống.
Tờ bạc này dân sưu tầm cho nick name là: "Indian head note."-Loai này có 11 đời chữ ký.
Image
Image

Ngoài tờ giấy chính thức gía khá cao, mặc dầu có tới 11 đới chữ ky nhưng không phải muốn là có để mua..Nên các cơ sở chuyên làm hàng đặc biệt về tiền lưu niệm còn làm loai tiền này bằng bạc mỏng, để bán cho các người sưu tầm để ngắm cho đỡ nghiền, Giá tương đối mền, tuy vậy số lượng làm ra cũng hạn chế. Loaị này thường gập 2 loai: Loại tô mầu và loai để bạc trắng:
Image
Image
Để bảo đảm giá trị trung thưc của kim loai và giá tri nghệ thuật , đồng tiền kim loai này thương nằm trong hôp boc nhung khá đẹp và kèm theo cái giấy chứng nhân có số thứ tự và chất lượng của tiền của hàng sãn xuất này bảo đảm.
Image
Một chut lưu ývề danh xưng: Khi nói tới chữ "Indian", moi người đều hiểu là người da đỏ tại Bắc Mỹ, Không dính dáng gì tới Người Ấn Độ cả..

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests