SƯU TẬM TiỀN HUÊ KỲ : Loại Hiếm-Nổi Tiếng: BÀI SỐ 2

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

SƯU TẬM TiỀN HUÊ KỲ : Loại Hiếm-Nổi Tiếng:

Post by nt » Sat 20 Sep, 2008 6:15 pm

Tiếp tục giới thiệu những đồng tiền Huê Kỳ xưa, hiếm và được ưa thích. Hầu các bạn có thể tìm mua cho mình.
Xin trình tờ 1USD series 1923 -một design hình Tổng-Thống Wasgington -Hai con dấu khác mầu. Tờ này đã 85 tuổi thọ.

1----Loai Dấu xanh ,Số xanh--Silver Certificate Note---3 đời chữ ký.

Image

2---Loại Dấu đỏ, Số đỏ----United State Note--1 đời chữ ký.

Image

Mặt sau cùng design-- Toàn chữ không hình :

Image

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest