SƯU TẦM TiỀN HUÊ KỲ.

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

SƯU TẦM TiỀN HUÊ KỲ.

Post by nt » Sat 13 Sep, 2008 10:28 am

Các bạn sưu tầm sống tại Mỹ có nhiều dịp may để sưu tầm tiền Mỹ hơn các bạn khác..
Bữa nay bạo phổi múa rìu qua mặt các bậc trửơng thượng trong Vietnumis nói sơ sơ về cách sưu tậm tiền Huê Kỳ :D
Dòng tiền Huê Kỳ chia làm 2 loai rõ ràng:
1---Loai tiền lớn (Large size notes) : Đây là loai tiền xưa có kich thước lớn hơn khổ giấy ngày nay,Về dung nhan thì loai tiền này khá đẹp, có nhiều ý nghiã và giá tiền cũng không mềm, Có giá tri về phương diện nghiên cứu về mọi lãnh vực, giá trị kinh tế chỉ có tăng chứ không giảm. Một số người thường invest bằng cách sưu tầm loai tiền nàỳ, Vừa chời vừa kiếm chút cháo sau này. :P
2---Loại tiền nhỏ (Small size notes) là loại tiền quý bạn đang tiêu dùng ngày nay.Loai này quả thật nhìn chán lắm ,rất là đơn diệu : một loai hình cố định cho từng loai tiền,, Chỉ có mầu xanh ( green) và đen. Nên dân chợ đặt cho nick name la " GREEN Paper !!!" Nó đơn điệu như vậy không có nghiã là không có gì để collect. Người chơi loại tiền này thường chia ra các lồi sưu tầm như sau:
a---Sưu tầm tiền theo nơi phát hành . (bank locations)
b---Sưu tầm tiền theo chữ ky : loại in và loại ký tay.
c---Sưu tầm tiền theo mầu sắc của con dấu.(treasure seal)
d---Sưu tầm tiền loại có ngôi sao (Replacement notes)
e---Sưu tầm tiền loại nguyên tờ ( Uncut sheet notes)
Sau đây trình quý ban một tiêu biểu loại sưu tầm tiền theo muc d và e .Có đươc loai này khá dễ, quý bạn chỉ việc vào trang Web cuả sở in tiền của chính phủ Mỹ và order là xong, giá lai chính thức (Thực giá+tiền S/H), nếu mua trên Ebay phải trả giá cao hơn.
Một serie tiền nguyên tờ 16 miếng loặi tiền từ 1$ tới 50$ Tất cả đều là loại tiền replacement notes (Star notes). Treo lên tường thay thế cho poster ca sĩ, để ngắm cũng đã con mắt..Khi nào túng hạ xuống cắt ra tiêu tiếp. :roll:
Image
Image

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest