TIỀN USA QUÁ LỚN !!!!

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

TIỀN USA QUÁ LỚN !!!!

Post by nt » Fri 12 Sep, 2008 1:39 am

Nứơc Mỹ cũng đã từng phát hành nhũng đồng tiền có trị giá quá lớn..
Thời năm 1950 trở lui, trẻ em cầm tờ 100 USD đi chợ còn bị hỏi giấy vi nghi ngơ... ,Vậy mà Mỹ cũng có phát hành loại tiền có giá tri cực lớn ,không phải vì Lạm phát mà chỉ để giảm lương tiền lưu thông.,Chi dành cho nhũng dich vu chuyển tiền lớn giưẫ các đơn vi tài chánh với nhau .

Ta đã từng thấy loai tiền mênh giá 500-1000-5000-10.000 USD cho loai Federal Reserve Notes và Silver certificate.
Ngoài ra còn có loai tiền Gold certificate có mệnh giá: 1000--5000--10.000-100.000 USD.
Loai FRN va Silver Certificate chi co 2 serie 1928 và 1934.Gold Certificate chi co serie 1928.
Image


Tất cả các loai tiền lớn kể trên đều hết phát hành kể từ năm 1969 và Quốc hội đã nhất tri chỉ cho phát và lưu hành loai tiền lớn nhất là 100 USD.
Cho nên các loai tiền lớn từ 500 USD tới 100.000 USD note chỉ còn là loai tiền huyền thoai, Rầt hiếm gâp ngoai đời ... Chỉ thấy lai rai xuất hiện loại 500 vá 1000 USD trên ebay hay các Show Tiền , mà giá thì cũng cao ngất ngưởng.
Image
Image
Không biết có đại gia nào có đủ bộ loai tiền này không nhỉ.???
Để an uỉ sự khát khao của giới sưu tập loai tiền lớn còn có bán dưới dạng poster hay copy hoặc souvenir sheet...Giá cũng mền,Có ngắn cho đõ nghiền.. :D :oops:

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest