TEM THUẾ INDOCHINA : Thuế Chợ-Thuế Đò (Marchés và Barques)

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

TEM THUẾ INDOCHINA : Thuế Chợ-Thuế Đò (Marchés v

Post by nt » Mon 02 Aug, 2010 1:26 pm

Trong cuốn Catalog này có liệt kê nhiều loại tem thuế xử dụng tại Indochina trong thời kỳ nước VN còn là thuộc địa của Pháp.

Image

Có thâu góp đươc một số Tem thuế sau đây:
1---Loại tem thuế xử dụng cho Thuyền /Đò.(Barques=Boats). :Loại tem Thuyền/Đò có in năm này xử dụng tứ 1919 cho đến 1926.. với giá mặt tứ 1cent tới 1 $ với nhiều mầu khác nhau:

Image

2---Loại tem thuế xử dụng cho các Chợ (Marchés=Markets) Loại tem này có hai kiểu:
2-1--Loại CÓ ghi năm in ... Có các năm 1919-1922..Giá mặt từ 2 cents tới 1 $..Nhiều mầu sắc khác nhau.
Image
2-2---Loại KHÔNG có ghi năm in, cho các năm 1923-1930. Loại này cho là in tại Hanoi (local isssues/Hanoi). Giá mặt từ 2 cent tới 1$..Nhiều mầu khác nhau:
Image

Các nhà Sưu Tầm Tem loại này hãy còn đang truy cứu cho phương thức xử dụng loại tem này, và làm bảng giá mặt chưa được liệt kê đầy đủ .Hy vọng trong tương lai sẽ có một cuốn Catalog nào đó nói rõ và đầy đủ hơn cho loại tem này...Hy Vọng... [-o< ...
Các bác Sư phụ Tem xin góp gạo loại tem này, để xem có được bao nhiêu loại đã xuất hiện trên thị trường.....

Đó là ngày xưa....Không biết giá nào ở trên dùng cho khách hay xe qua đò..???
Còn ngày nay cũng có vé qua Đò lớn hơn đó là Vé Qua Phà (Ferry)--Giá cả thay đổi tuỳ theo giá Hành Khách hay xe.....
Một vài nơi Phà qua sông này đã trở thành Kỷ niệm vì Cầu hay Hầm Ngầm đã thay thế con Đò/Phà Xưa...Một vài Kỷ niệm còn Lưu......
1----Vé Qua Phà Phiá Bắc:
Image
2---Vé Qua Phà Miền Nam:
Image
Image
3---Vé qua Sông Saigon:
Image

:-({|= :shock: =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest