SIÊU TẦM LUNG TUNG (NAM CHÂM DÁN TỦ LẠNH)...A và B....

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

SIÊU TẦM LUNG TUNG (NAM CHÂM DÁN TỦ LẠNH)...A và B

Post by nt » Wed 04 Nov, 2009 2:21 pm

Tiếp tay với cô Cuctran...

http://thichduthu.viet-numis.com/viewtopic.php?t=1344

Tôi cũng có một ít mỗi khi đi qua . từ Vietnam cho tới các nơi khác , đều lượm một cái làm kỷ niệm....:D Ngày nay đã đầy cả tủ lạnh.... :P

1---Magnet trái cây từ Vietnam:
Image
Image
Image

2--Magnet từ các nơi khác...:
Image
Image
Image

:D :-({|=

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Mon 09 Nov, 2009 5:59 pm

...Cứ đầy cả mặt tủ lạnh...:D :D
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

HAVE A NICE DAY.... :D :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Wed 15 Sep, 2010 8:44 am

Vacation 2010 ...Đi lòng vòng tại USA và MEXICO lượm được một số Manget gắn tủ lạnh làm kỷ niệm tại các nơi đi qua......Các bác ngắm cho vui.. Cứ tưởng tượng như đang đi du lich vậy....:D
Image
Image
Image

:D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest