MINH MẠNG SẮC PHONG....1820.

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

MINH MẠNG SẮC PHONG....1820.

Post by nt » Sun 06 Sep, 2009 7:11 pm

Giới thiệu cùng các bác một sắc phong của vua Minh Mang ..Phong Vương cho ai đó....???

Mô tả:
1--Giấy dầy, không phải loại giấy lụa. Hai mặt có in nhũ bạc ,vẽ Rồng Phụng, Mây và chữ Thọ triện.

Mặt Trước:
Image

Mặt Sau:
Image

2--Khổ = 42x19 in (85x38 CM )- bo viền 1in (2CM) -Phần viết chữ: 40x17(80x35CM)

3---Chữ gồm 12 cột--tổng cộng : 238 chữ.
Image

4---Phần con dấu: Hai dấu lớn và Ba dấu nhỏ:
Image
Image
Image
Image

5---Sau đây là phần chữ Hán chép lại:
Image

6---Phần dịch âm của Viện Han Nôm:
Image
Image

7---Phần dịch nghĩa của viện Hán Nôm:
Image
Image
-----xxxxxxxxxxxxx

Có bác nào biết rành về loại này xin cho Lời bàn..??? Lời phê..!!!
Có bác nào biết người được phọng sắc này là ai??
Xin copy title và mở bài để bàn ạ.... Thanks..:D

HAPPY COLLECTING.
:D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest