CON NIÊM THỜI ĐỆ I VA II VNCH

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

CON NIÊM THỜI ĐỆ I VA II VNCH

Post by nt » Fri 22 May, 2009 12:49 pm

Con niêm thời đệ I và đệ ÌI VNCH thật ra cũng khó xác định chính xác thời điểm nào xử dụng loại nào, vì sắc luật cho lưu hành loại này đều nằm trong công báo VNCH, ngày nay rất khó kiếm....
Dù sao loại con niêm này đều có tính liên tuc, có nghĩa là niêm thời đệ I VNCH vẫn còn xử dụng cho hết , mới qua dùng đợt in mới, chứ không huỷ bỏ để dùng cho riêng thời nào.
Căn cứ vào kiểu vẽ (Déign) của con niêm, ta có thể đóan được là con niêm này được in và xử dụng vào thời điểm nào.???
1---Con niêm có hình buị trúc: thuộc thời đệ I VNCH (1956-1963..??)
2---Con niêm chỉ có chữ : thuộc thời đệ II VNCH.(1963-1975..??)
Những con niêm trình bầy ở đây đều là tư liệu cho dùng để cung cấp bổ xung cho hội tem SICP dùng làm dẫn chứng trong CD tem thuế.:
Lệ phí của con niêm này được dùng để bổ xung vào ngân sách quốc gia. Ngoài ra còn rất nhiều con niêm địa phương của riêng rẽ từng tỉnh cuả VNCH dùng để bổ xung cho ngân sàch địa phương....Sẻ trình bầy sau...

Sau đây là trọn bộ con niêm của VNCH:
A----CON NIÊM THỜI ĐỆ NHỨT VNCH:
Image
Image
B----CON NIỂM THỜI ĐỆ NHỊ VNCH:
Image
Image
Những con niêm ở trên được in tại nhà in Thomas de Larue. Ngoài ra còn một số con niêm loại này được in tại Đại Hàn. Loại này có kích thước l(size) và răng (perforate) của con niêm củng lớn hơn.:
Image
C----Con Niêm giả: Trong xử dụng cũng có khám phá được một số con niêm loại này giả.
Một cái biên lai dán con niêm 50$ giả của một tiệm buôn xưa:
Image
D----Một cuốn sắc luật phổ biến về cách dùng con niêm trong tiêu dùng thời đê nhị VNCH---Ấn bản 1973.
Image
Trang đầu của cuốn sắc luật con niêm:
Image

HAPPY COLLECTING... :D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest