TEM NGOẠI GIAO : QGVN VÀ VNCH.

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

TEM NGOẠI GIAO : QGVN VÀ VNCH.

Post by nt » Fri 15 May, 2009 8:54 pm

Tem Ngoại Giao cuả QGVN và VNCH đều có một design như nhau hoặc sửa đổi chút đỉnh rất nhỏ cho hình trong vòng tròn.
1---Tem Ngoại Giao QGVN: Trong hình tròn là hình rồng mây--Có hàng chữ in đen: Quôc Gia Việt Nam---Back ground in mầu hàng chữ: : Quốc Gia Viềt Nam.
1-1---Tem Miễn Phí dùng cho giấy tờ công vụ :
Image
1-2--Tem dùng cho giấy tờ trong giao dịch công chúng:
Image
2---Tem Ngoại giao VNCH. Cùng design với tem ngoại giao QGVN nhưng chia làm 2 loại:
2-1: Tem Ngoại giao thời Đệ Nhất Cộng Hoà: Vòng tròn cũng hình như tem QGVN nhưng có in đen chữ :Viet Nam Cong Hoa.-Back ground của tem in mầu chữ : Quoc Gia Vietnam
2-2: Tem Ngoại Giao thời Đệ Nhị Cộng Hoà: Vòng tròn cùng hình với tem QGVN, nhưng trong vòng tròn in chữ đen: Viet Nam Cong Hoa và back ground của tem in mầu chữ: Vietnam Cong Hoa.
Sau đây là những tem ngoại giao của Việt Nam Cộng Hoà cho cả hai giai đoạn Cộng Hoà :
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Hình của con số giá tiền và dấu đồng ($ ) khác nhau ( to/nhỏ--mập/ốm ) tạo thành những tem verities...:D
Một tờ trích lục giấy khai sanh cho Việt Kiều tại Cambodge, có dán tem ngoại giao phí .:
Image
Happy Collecting... :D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest