VÉ SỐ CHXHCNVN ; Ngày nay.....#3

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

VÉ SỐ CHXHCNVN ; Ngày nay.....#3

Post by nt » Tue 28 Oct, 2008 6:41 pm

Lần này trình bầy cùng các bác lô vé số CHXHCNVN ngày nay, thuộc những tỉnh mà từ trước chưa bao giờ có vé số phát hành riêng.
Ở đây chỉ đưa ra một vài tờ cho mỗi tỉnh làm thí dụ điển hình.
1----Tỉnh Dăk Nông >
Image
2----Tỉnh Daklak >
Image
3----Tỉnh Quảng Trị>
Image
4----Tỉnh Quảng Bình >
Image
5----Tỉnh Quang Ngãi >
Image
6----Tỉnh Bình Định >
Image
7----Tỉnh Phú Yên >
Image
8----Tỉnh ĐÀ Nẵng >
Image
9----Tỉnh GiaLai-KonTum >
Image
10----Tỉnh Kontum >
Image
11---Tĩnh Khánh Hòa >
Image
12----Tỉnh Bình Thuận >
Image
13----Tỉnh Bến Tre >
Image
14----Tỉnh Bình Phước >
Image
15----Tỉnh Bình Dương >
Image
16----Tỉnh Đà-Lạt >
Image
17----Tỉnh Lâm Đồng >
Image

:D :D Còn nhiều tỉnh nữa lần sau sẽ tiếp... :D :roll:

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest