VÉ SỐ ĐÔNG DƯƠNG---Indochina Lottery Tickets....

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

VÉ SỐ ĐÔNG DƯƠNG---Indochina Lottery Tickets....

Post by nt » Thu 16 Oct, 2008 7:37 am

Năm 2007 bác Mạnh Tuấn đã trình làng trong phòng trưng bầy của bác ấy được 23 tờ vé số Đông Dương..

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=997

Không lập lại những tờ đã hiện diện trong phòng trưng bầy.
Nay em xin theo chân sư phụ trình thêm 14 tờ vé số Đông Dương khác cho họ hàng Vé số Đông Dương được đoàn tụ càng sờm càng tốt....... :D :D

Image

Image

Image

Image

Image

Bác nào có mẫu vé số Đông Dương khác xin trình diện.....
:D :D :roll: :roll:

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest