Nhãn Diêm Quyẹt ...TRở Lại !!!

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Nhãn Diêm Quyẹt ...TRở Lại !!!

Post by nt » Wed 24 Sep, 2008 2:17 pm

Nói về nhãn hộp quyẹt thì trong topic TDT, đã thấy 2 bạn Khải-SG và Xuân Trường giới thiệu cũng khá nhiều mẫu mã cả của VN lẫn Ngoại quốc....

Với thời buổi tiến bộ ngày nay, Hộp quyẹt Gas đã dần dần thay thế diêm quyẹt cây và giấy, ngày càng nhiều và mau lẹ. Cho nên những cái nhãn này đã trở thành hàng Collectibles, vất chứng hưũ ích cho các nhà nghiên cưú xã hội sau nay

Bỏ qua những tư tưởng ganh đua, Anh nhiều hơn tôi...Tôi đẹp hơn anh....
Chúng ta hãy nhìn vào khía cạnh sưu tầm lich sử, không ai có đầy đủ tất cả các loai, hiệu. Với quan niệm :" Nhiếu cũng của bạn, Ít vẫn của tôi" bây giờ chúng ta thử cộng tác cùng nhau chia sẻ mẫu mã diêm quyẹt của VN để làm thành một cuốn sách , một trang khảo cưú xâu rộng hoặc một pampet catalog đầy đủ về mẫu diêm quyẹt VN nhi???

Trong trang nghiên cứu có thể mượn hình của nhau, miển là có ghi hành chữ mượn của ai là ổn !!!
Công việc này tội nghỉ khá hưũ ích cho các bạn sưu tầm, Bạn sưu tầm có cơ sở để tin tưởng hàng mình mua có gốc tích..????

Giới thiệu một trong những trang nhãn diêm cuả VNDCCH mà tội có:
Image
Với cách đó thì đơn độc quá, Sao chúng ta không theo cách của bạn Trung Quốc đi trước là đã in hẳn một cuốn sách nói về nhãn diêm qua các thời kỳ:
Image
Đọc thử một trang trong sách đó, bạn thấy có dể dàng thực hiện cho diêm quyẹt Vn không nhỉ ???
Image

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest