Page 1 of 1

Tiền Mẫu Nhật Bản (Kodomoginko Game)

Posted: Thu 18 Sep, 2008 11:42 am
by vuthang
Kính các Bác

em có 2 tờ này , xin các Bác cho biết đây có phải là tiền specimen của Japan không ? vì có người bạn cho biết đây chỉ là giấy... chơi thôi vì từ "kodomo..." có nghĩa là "trẻ em ..." :roll: :roll:

Cám ơn các Bác nhiều


Image

Image

Image

Image

Posted: Fri 19 Sep, 2008 5:02 am
by 9PN
Bạn Vuthang phải trả tiền tìm trên mạng à..
Câu trả lời của người ta đây:


Answer: is it from the game monopoly? Kodomo ginko means Childs/childrens bank, it seems like you have a 1000 yen banknote which is just a play note, a toy. How did you get it? are you sure its real? sounds suspicious. try using it to buy something, or take it to a bank, they will let you know.

Tiền này cho con nít chơi cái game gọi là monopoly nhưng đừng nghe câu trả lời xúi dại mà đến nhà băng đổi qua tiền Việt ah.

Posted: Fri 19 Sep, 2008 11:17 am
by vuthang
9PN wrote:Bạn Vuthang phải trả tiền tìm trên mạng à..
Câu trả lời của người ta đây:


Answer: is it from the game monopoly? Kodomo ginko means Childs/childrens bank, it seems like you have a 1000 yen banknote which is just a play note, a toy. How did you get it? are you sure its real? sounds suspicious. try using it to buy something, or take it to a bank, they will let you know.

Tiền này cho con nít chơi cái game gọi là monopoly nhưng đừng nghe câu trả lời xúi dại mà đến nhà băng đổi qua tiền Việt ah.
Cám ơn Bác 9 nhiều
tưởng tìm được hàng độc ai dè :roll: :roll: