Vài tờ vé số ....

Post Reply
User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Vài tờ vé số ....

Post by vuthang » Thu 09 Sep, 2010 2:06 pm

số 000000

Image
Open Head - Open Heart - Open Hand

User avatar
vominhcuong
Posts: 367
Joined: Sat 22 Mar, 2008 3:01 am
Location: CLB sưu tầm Gia Định

Post by vominhcuong » Fri 10 Sep, 2010 9:11 am

Image

Image
HẦM VƯỢT SÔNG ơi ... "dìm và dắt", "chậm mà chắc" !!!

User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Post by vuthang » Fri 10 Sep, 2010 12:11 pm

Bác 7 có tờ nào liên quan đến Hoàng Sa đau thương không nhỉ ???
Open Head - Open Heart - Open Hand

Post Reply

Return to “Vũ Thắng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest