Tem VNCH " Đức Mẹ La Vang "

Post Reply
User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Tem VNCH " Đức Mẹ La Vang "

Post by vuthang » Fri 11 May, 2007 7:45 am

Xin giới thiệu Tem "Đức Mẹ La Vang" thuộc dòng tem VNCH


1. FDC

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2. Delux Sheet

Image

Image

Image

3. Tem sống

Image

4. Tem chết

Image

5. Vật phẩm liên quan

Image

nếu các Bác có bất kỳ loại nào khác của loại tem "Đức Mẹ La Vang" này , vuthang xin được nhượng / trao đổi ... cám ơn các Bác nhiều :lol: :lol: :lol:.
Last edited by vuthang on Wed 30 Apr, 2008 12:53 pm, edited 3 times in total.

gdanh
Posts: 173
Joined: Tue 26 Dec, 2006 9:38 pm
Location: Florida, USA

Post by gdanh » Fri 11 May, 2007 7:37 pm

Cám ơn Vuthang. Đẹp quá.

Anh đã có,
1. bao thư ngày đầu tiên phát hành
2. Ấn bãn đặt biệt (Deluxe)
3. tem sỗng
4. tem chềt

anh cần thêm,
5. tem vùng trên bao thư
6. tem vị bãn (variety)

thì đũ bộ. :D :D :D :D
gdanh

User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Post by vuthang » Sat 12 May, 2007 4:13 am

Cám ơn Anh Gdanh đã chỉ giáo
đang cố gắng hoàn thiện bộ sưu tập này

Post Reply

Return to “Vũ Thắng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest