Tiền lãnh thổ Jersey

Post Reply
User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Tiền lãnh thổ Jersey

Post by vuthang » Wed 06 Apr, 2011 2:48 pm

Jersey (phiên âm Jèrriais: Jèrri) là một lãnh thổ thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh, được tách ra từ vùng Normandie, Pháp. Phần lớn vùng đất này bao gồm nhiều đảo hoang (Minquiers, Écréhous, Pierres de Lecq) và các đảo đá ngầm nằm sâu dưới mặt nước biển. Cùng với vùng lãnh thổ Guernsey, quần đảo này được xem là eo biển quan trọng nối liền hai quốc gia Anh - Pháp.

Image
Open Head - Open Heart - Open Hand

Post Reply

Return to “Vũ Thắng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest