Tiền cổ

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
Post Reply
ngocssau19
Posts: 2
Joined: Sat 27 Oct, 2012 1:03 am
Location: Phu Tho

Tiền cổ

Post by ngocssau19 » Sun 28 Oct, 2012 6:37 am


minhthinh3101
Posts: 1
Joined: Fri 30 Nov, 2012 6:10 am

Post by minhthinh3101 » Fri 30 Nov, 2012 6:33 am

Tờ này là 5 Hào năm 1985 bạn ah....loại tiền phổ thông, giá =<10k

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest