giá tiền !!!!

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
Post Reply
nhocktjdo
Posts: 1
Joined: Fri 15 Jun, 2012 5:10 am
Location: HCM

giá tiền !!!!

Post by nhocktjdo » Fri 15 Jun, 2012 5:24 am

có ai biết tờ tiền này hiện bây giờ giá bnhieu k zj?[/img]
nhocktjdo love peteen

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest