Page 1 of 1

Em mới tập chơi , vào góp vui cùng các bác .

Posted: Mon 13 Feb, 2012 4:59 am
by NGUYENVANTHANH
Image

Em không biết làm sao cho ảnh nhỏ lại,mong các bác giúp em.

Posted: Mon 13 Feb, 2012 6:05 am
by 9PN
Đã làm hình của bạn nhỏ lại rồi.
Nếu cho thêm hình lên thì chọn SIZE:

Image

Đang chờ hàng mới ah...

Posted: Tue 14 Feb, 2012 5:03 pm
by toanchem2
góp vui với bác Thành cho nóng tupic , mới chơi mà bác lắm hàng ngon thế này , eo ôi khiếp


Image