Em mới tập chơi , vào góp vui cùng các bác .

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
Post Reply
NGUYENVANTHANH
Posts: 6
Joined: Sat 04 Feb, 2012 2:17 am

Em mới tập chơi , vào góp vui cùng các bác .

Post by NGUYENVANTHANH » Mon 13 Feb, 2012 4:59 am

Image

Em không biết làm sao cho ảnh nhỏ lại,mong các bác giúp em.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Mon 13 Feb, 2012 6:05 am

Đã làm hình của bạn nhỏ lại rồi.
Nếu cho thêm hình lên thì chọn SIZE:

Image

Đang chờ hàng mới ah...

toanchem2
Posts: 65
Joined: Sat 24 Dec, 2011 12:55 pm
Location: hà nội

Post by toanchem2 » Tue 14 Feb, 2012 5:03 pm

góp vui với bác Thành cho nóng tupic , mới chơi mà bác lắm hàng ngon thế này , eo ôi khiếp


Image
thích đủ thứ

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest