Tiền polymer theo số series #7

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tiền polymer theo số series #7

Post by 9PN » Mon 10 Oct, 2011 12:28 am

Những tờ trong album theo số sê-ri. Trong bài này thì chỉ có số #7. Các bạn ủng hộ Gia Đình số sê-ri #7 cho phong phú thêm...
Mệnh giá thế nào cũng được, miễn là số sê-ri #7 :P :lol: :lol: :lol: :PImage


.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sat 15 Oct, 2011 2:30 pm

Loa...loa...thêm 20K. Các bạn đừng quên góp gạo ah...

Image

tem tien duc lo
Posts: 502
Joined: Mon 11 Jun, 2007 5:42 am
Location: không

Post by tem tien duc lo » Sat 15 Oct, 2011 8:09 pm

SÊ RI 7 CŨNG ĐỘC ĐÁO KHÔNG KÉM CÁC SÊ RI TRƯỚC, mỗi sê ri có 1 cái ĐỘC RIÊNG, thế mới có Hứng để sưu tầm tiền, không có bị Buồn Ngủ

SÊ RI với Tiêu đề GO .... có nhiều ý nghĩa , nó biểu hiện từ chữ cái kết

hợp thành TỪ ngữ : GO , và sau từ GO là con số biểu hiện ĐI từ 6 đến 7

Nó biểu hiện thật đầy ý nghĩa , cho mọi người biết rằng , tôi là GO chỉ

có đi lên thôi , tôi phải thể hiện đúng chứac năng của tôi là đưa các con

số đi lên từ bé đến lớn dần , vậy tôi là GO đã hoàn thành

chức năng của mình

Thật là HIẾM khi gặp được tờ tiền như thế này, sê ri 7 đã không bị Lép vế với các sê ri trước
tem tien duc lo

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Mon 07 Nov, 2011 4:07 am

Con số "7" thì dân Mỹ mê nhất... :P :lol: :lol: :lol: :P


Image


.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 15 Jan, 2012 12:40 am

Image

.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 18 Mar, 2012 3:47 am

Số 7 góp gạo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Image

.

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest