Tiền polymer theo số series #5

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tiền polymer theo số series #5

Post by 9PN » Mon 10 Oct, 2011 12:26 am

Những tờ trong album theo số sê-ri. Trong bài này thì chỉ có số #5. Các bạn ủng hộ Gia Đình số sê-ri #5 cho phong phú thêm...
Mệnh giá thế nào cũng được, miễn là số sê-ri #5 :P :lol: :lol: :lol: :PImage


.

brucelee1602
Posts: 4
Joined: Tue 11 Oct, 2011 7:12 am

Post by brucelee1602 » Tue 11 Oct, 2011 7:40 am

Ké bác 1 tờ :D

Image

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sat 15 Oct, 2011 2:29 pm

Loa...loa...thêm 20K. Các bạn đừng quên góp gạo ah...

Image

tem tien duc lo
Posts: 502
Joined: Mon 11 Jun, 2007 5:42 am
Location: không

Post by tem tien duc lo » Sat 15 Oct, 2011 7:53 pm

SÊ RI 5 CÓ Bác brucelee1602 gửi tới mọi người với tờ tiền rất ý nghĩa :

TO... giống như chúng ta hay viết thư gửi cho bạn bè , người thân ..v ..v

vậy ở tiền , bác B đã dùng tờ tiền với TO là gửi đến cho chúng ta tờ tiền THẬT ĐẦY Ý NGHĨA :

TO .....555555 với 50 000 đồng

Xin chúc mừng bác đã có tờ tiền thật ĐỘC ĐÁO
tem tien duc lo

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Mon 07 Nov, 2011 4:12 am

Tiếp tục số # 5 cùng mẫu tự KR, KS, và KT. Có thể cùng 1 lô :P :P :P

Image


.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 15 Jan, 2012 12:38 am

Tiếp tục dòng tiền 100K..

Image

.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 18 Mar, 2012 3:50 am

Góp thêm số 5: :P :P :P

Image

.

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests