Page 1 of 1

Tiền polymer theo số series #4

Posted: Mon 10 Oct, 2011 12:25 am
by 9PN
Những tờ trong album theo số sê-ri. Trong bài này thì chỉ có số #4. Các bạn ủng hộ Gia Đình số sê-ri #4 cho phong phú thêm...
Mệnh giá thế nào cũng được, miễn là số sê-ri #4 :P :lol: :lol: :lol: :PImage


.

Posted: Sat 15 Oct, 2011 2:27 pm
by 9PN
Loa...loa...thêm 20K. Các bạn đừng quên góp gạo ah...

Image

Posted: Sat 15 Oct, 2011 7:37 pm
by tem tien duc lo
OA....!!! tờ này thật là hay , nó đúng là tờ EM XI..........MC

ĐỂ dẫn dắt chương trình trong bộ sưu tầm tiền , tờ này phải xuất hiện hiện đầu tiên trong chương trình giới thiệu các SÊ RI thì mới đúng giá trị của nó

XIN GỚI THIỆU VỚI CÁC BẠN MÊ TIỀN , NGƯỜI DẪN DẮT CHƯƠNG TRÌNH các bộ sưu tầm theo SÊ RI LÀ MC MỆNH GIÁ 20 000 đồng
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =

Posted: Mon 17 Oct, 2011 4:02 am
by vominhcuong
OA....!!! tờ này thật là hay , nó đúng là tờ EM XI..........MC


MC là tên viết tắt của em mà. Bác 9PN gửi tờ này cho em giữ mới đúng. Bác 9PN chỉ giữ những tờ CH thôi (vì CH là CHín)

Posted: Mon 07 Nov, 2011 4:13 am
by 9PN
Chỉ có 1 tờ số #4


Image


.

Posted: Sun 15 Jan, 2012 12:35 am
by 9PN
Góp thêm gạo cuối năm...

Image

.

Posted: Sun 18 Mar, 2012 3:51 am
by 9PN
Số 4 có 3 tờ: =D> =D> =D>

Image

.