Page 1 of 1

Tiền polymer theo số series #3

Posted: Mon 10 Oct, 2011 12:24 am
by 9PN
Những tờ trong album theo số sê-ri. Trong bài này thì chỉ có số #3. Các bạn ủng hộ Gia Đình số sê-ri #3 cho phong phú thêm...
Mệnh giá thế nào cũng được, miễn là số sê-ri #3 :P :lol: :lol: :lol: :PImage


.

Posted: Sat 15 Oct, 2011 7:30 pm
by tem tien duc lo
SÊ RI 3 , hy vọng bác 9 sẽ hoàn thành bộ sưu tập theo số CỔ .... XV ( 15)

AI BẢO SƯU TẦM TIỀN ĐƠN DIỆU, cứ chạm vào số nào là có bao nhiều CÁI

HAY của nó, TIỀN GIẤY có CÁI HAY là như vậy đó...

Posted: Sun 18 Mar, 2012 3:53 am
by 9PN
Số 3 thêm gạo: =D> =D> =D>

Image

Image

.