Page 1 of 1

nhờ các bác định giá giúp em tờ này

Posted: Mon 21 Mar, 2011 3:57 am
by Tiendep
nhờ các bác định giá giúp em tờ này giá bao nhiêu k[/img]
http://my.imageshack.us/v_images.php