nhờ các bác định giá giúp em tờ này

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
Post Reply
Tiendep
Posts: 2
Joined: Mon 21 Mar, 2011 3:42 am

nhờ các bác định giá giúp em tờ này

Post by Tiendep » Mon 21 Mar, 2011 3:57 am

nhờ các bác định giá giúp em tờ này giá bao nhiêu k[/img]
http://my.imageshack.us/v_images.php

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest