Tiền giấy cotton Việt Nam

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
xuanthu
Posts: 27
Joined: Mon 02 Aug, 2010 10:51 am
Location: VN

Post by xuanthu » Sat 13 Nov, 2010 2:14 pm

Thấy các bác bàn về tiền cotton nhiều và sôi nổi quá, cuối tuần em xin tặng các bác hình chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để các bác xem ạ.

Hình tư liệu của Bảo tàng Cách mạng

Image


Hình do hoạ sĩ vẽ

Image


Hình mượn của bác Suýt Hát

Image

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest