Tiền cùng năm phát hành, cùng mệnh giá, cùng serial, khác số block

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
Post Reply
User avatar
vominhcuong
Posts: 367
Joined: Sat 22 Mar, 2008 3:01 am
Location: CLB sưu tầm Gia Định

Tiền cùng năm phát hành, cùng mệnh giá, cùng seri

Post by vominhcuong » Sun 07 Mar, 2010 1:45 pm

PJ 019052UQ 019052

Tiền cùng năm phát hành, cùng mệnh giá, cùng serial, khác số block

5 xu 1975
Image

Muốn xem "Đối ngẫu" - Tiền cùng năm phát hành, cùng mệnh giá, số block giống nhau nhưng khác đặc điểm vị trí - thì vào đây
http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=2975
HẦM VƯỢT SÔNG ơi ... "dìm và dắt", "chậm mà chắc" !!!

User avatar
vominhcuong
Posts: 367
Joined: Sat 22 Mar, 2008 3:01 am
Location: CLB sưu tầm Gia Định

Tiền cùng năm phát hành, cùng mệnh giá, cùng seri

Post by vominhcuong » Wed 31 Mar, 2010 5:42 am

3 tờ 100k polymer năm 2004, seri lộc phát tứ quý 6

Image

Muốn xem "Đối ngẫu" - Tiền cùng năm phát hành, cùng mệnh giá, số block giống nhau nhưng khác đặc điểm vị trí - thì vào đây
http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=2975
HẦM VƯỢT SÔNG ơi ... "dìm và dắt", "chậm mà chắc" !!!

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests