Coupon Reponse

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Coupon Reponse

Post by 9PN » Sun 07 Mar, 2010 6:56 pm

Góp bác Tiến một ít Coupon Reponse thời VNCH:

Dấu tại Gò Công:

Image

Dấu Sài Gòn:

Image

Còn rin:

Image

Vừa tìm trong album có thêm 1 em SG năm 1957 nữa nè.
Gởi vào đây kẻo lạc.
Mặt sau cho mẫu này thì phần tiếng TQ in ngược lại. 9PN không biết tiếng TQ nên ngọng ah..

Image

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest