Tiền cotton & polymer số thứ tự nhỏ

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Sat 17 Dec, 2011 9:37 am

vominhcuong wrote:2 em này cần nghiên cứu thêm, toàn "0"

Image

Image

Image
Thật khủng ! Chúc mừng bác Cường
Nhưng em " hàm nghi..."
Số 0 thứ 2 - Phải sang đối với tờ 20 000 đ Polymer
Số 0 thứ 3 - phải sang đối với tờ 2 đ năm 1980
Hy vọng " hàm nghi " này không đúng

Mai Nguyễn
Posts: 130
Joined: Thu 07 Apr, 2011 9:18 am

Post by Mai Nguyễn » Sat 17 Dec, 2011 10:35 am

Các bác ơi, e vừa biết cách tham gia diễn đàn rồi. Cho e phát biểu "liều" 1 câu với: e thấy cả 2 tờ này nó cứ Thật Thật thế nào ấy!

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests