Số seri cuối cùng (số 4) có vết mờ rất lạ

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
Post Reply
tuan_rom@yahoo.com
Posts: 33
Joined: Wed 22 Oct, 2008 1:11 pm
Location: An Giang

Số seri cuối cùng (số 4) có vết mờ rất lạ

Post by tuan_rom@yahoo.com » Fri 02 Oct, 2009 4:01 pm

Image

Mời các cho biết chút ý kiến, cảm ơn!!!

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests